Naujienos
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško teisės specialistės (-o)

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško teisės specialistės (-o)

2020-09-17

Skelbimas galioja iki š.m. rugsėjo 28 d. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka asmenų skundų (pareiškimų) dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, kurių priežiūrą įgyvendina...

Skaityti
2020 metų rugojūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2020 metų rugojūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2020-09-03

2020 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų.

Skaityti
2020 metų liepos mėnesį priimti 23 sprendimai

2020 metų liepos mėnesį priimti 23 sprendimai

2020-09-03

2020 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 23 sprendimus. 10 sprendimų Inspektorė skundus pripažino pagrįstais (2 iš jų apskųsti teismui), 4 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 6 sprendimuose atsisakyta nagrinėti...

Skaityti
PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL COVID-19 IR KITŲ PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

PRANEŠIMAS SPAUDAI DĖL COVID-19 IR KITŲ PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO

2020-08-11

Koronaviruso sukeltos pandemijos akivaizdoje pastebimas padažnėjęs COVID-19 pacientų asmens duomenų skelbimas Lietuvos žiniasklaidoje. Žurnalistų etikos inspektorė primena, kad informacija apie asmens diagnozę, sveikatos būklę, prognozes, gydymą...

Skaityti
TRUMPA 2-ŲJŲ REGLAMENTO TAIKYMO METŲ TARNYBOJE APŽVALGA

TRUMPA 2-ŲJŲ REGLAMENTO TAIKYMO METŲ TARNYBOJE APŽVALGA

2020-05-25

Šiandien sukanka dveji metai, kai Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas). Kartu su kitų funkcijų vykdymu, žurnalistų etikos inspektorius pagal kompetenciją prižiūri...

Skaityti