2017 m. birželio mėnesio statistinė veiklos ataskaita

2017 m. birželio mėnesio statistinė veiklos ataskaita

Š.m. birželio mėnesį gauti 23 skundai. Iš jų 19 skundų iš fizinių asmenų (1 skundas gautas iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto karštosios linijos), 4 iš juridinių asmenų.

Dėl TV3 laidos „TV pagalba“ paskelbtos informacijos

Dėl www.delfi.lt paskelbtos informacijos

Dėl „Kalvotoji Žemaitija“ paskelbtos informacijos

Dėl www.lrytas.lt paskelbtos informacijos

Dėl www.delfi.lt paskelbtos informacijos*

Dėl www.facebook.com paskyros paskelbtos informacijos**

Dėl savaitraščio „Bičiulystė“ paskelbtos informacijos

Dėl www.starover.lt paskelbtos informacijos

Dėl www.facebook.com paskyroje paskelbtos informacijos

Dėl kitos viešosios informacijos*

Dėl http://p2pskolinimas.lt paskelbtos informacijos*

Dėl www.15min.lt paskelbtos informacijos

Dėl laikraščio „Kauno diena“ paskelbtos informacijos

Dėl LNK laidos "Farai" paskelbtos informacijos

Dėl www.15min.lt ir www.suduvis.lt paskelbtos informacijos

Dėl www.mazeikiai.lt, www.didmiestis.lt, www.ziniazemaiciu.lt, www.delfi.lt, www.budas.lt, www.facebook.com paskyroje paskelbtos informacijos

Dėl laikraščio "Dzūkų žinios" paskelbtos informacijos

Dėl www.google.lt esančios www.ekspertai.eu publikacijos paskelbtos informacijos

Dėl www.facebook.com paskyros paskelbtos informacijos*

Dėl www.facebook.com paskyros paskelbtos informacijos

Dėl laikraščio "Žeimenos krantai" paskelbtos informacijos

Dėl TV3 žinių reportaže paskelbtos informacijos

Dėl LRT laidos "Šunų ABC" paskelbtos informacijos

 

*pažymėti skundai gauti iš juridinių asmenų

** pažymėti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai persiųsti nagrinėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto karštąja linija gauti pranešimai