2017 m. rugpjūčio mėnesio statistinė pateiktų skundų ataskaita

2017 m. rugpjūčio mėnesio statistinė pateiktų skundų ataskaita
 1. 2017 metų rugpjūtį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 15 skundų.Neretai juose skundžiamos kelios visuomenės informavimo priemonės, t.y. 16 kartų skųstasi dėl informacijos internete (tarp jų 1 skundas dėl facebook.com paskyros), 7 kartus dėl spaudos leidinių ir 2 kartus dėl televizijos laidų. Daugiausia skundų, t.y. 12, gauta iš fizinių asmenų, o 3 iš juridinių asmenų.
  Skundai pateikti dėl šiose visuomenės informavimo priemonėse paskelbtos informacijos:  
        1. www.delfi.lt, www.15min.lt, www.lrytas.lt, www.ve.lt
        2. www.15min.lt
        3. www.futbolas.lt ir futbolas.lt "Facebook"
        4. www.sveikaszmogus.lt
        5. www.alfa.lt, LNK laidose "Alfa savaitė" ir "Žinios" *
        6. savaitraštyje "Etaplius" ir www.etaplius.lt
        7. Panevėžio balsas", "Lietuvos rytas", žurnale "Mokslas ir gyvenimas" 
        8. laikraštyje "Mūsų Raseiniai" 
        9. Info TV ir http://lnkgo.alfa.lt 
       10. www.lrytas.lt *
       11. laikraštyje "Saugardas" *
       12. www.radviliskiokrastas.lt ir laikraščio "Radviliškio kraštas" 
       13. www.15min.lt 
       14. laikraščio "Mano Druskininkai"
       15.www.lrytas.lt
       *pažymėti skundai gauti iš juridinių asmenų