2017 metų gruodžio mėnesio gautų skundų statistika

2017 metų gruodžio mėnesio gautų skundų statistika

2017 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 23 skundus (20 skundų gauta iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių). 16 kartų buvo skundžiama informacija, esanti internete, 6 kartus spauda, 2 kartus televizija ir 1 kartą kita viešoji informacija.