2018 gruodžio mėnesį daugiausiai skundų gauta dėl interneto

2018 gruodžio mėnesį daugiausiai skundų gauta dėl interneto

2018 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 28 skundus. 25 skundai gauti iš fizinių asmenų, 3 − iš juridinių. 1 skundas persiųstas nagrinėti iš kitų institucijų, 3 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 3 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

16 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus – socialiniuose tinkluose), 6 kartus – televizijoje, 6 kartus – spaudoje.