2018 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 16 skundų

2018 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 16 skundų

2018 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 16 skundų (15 skundų gauta iš fizinių asmenų, 2 − iš juridinių). Viename skunde kreipėsi ir juridinis, ir fizinis asmuo. 14 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 2 kartus − spaudoje, 1 kartą − televizijos kanale.