2018 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų

2018 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų

2018 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 10 sprendimų. 4-iuose sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 3-uose sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 2-uose sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 1-ame sprendime skundo tyrimas nutrauktas.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Gėlupis“ , UAB „Respublikos“ leidiniai“ – 2 kartus, UAB „Herosta“.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 16 straipsnio 1 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies – 3 kartus.