2018 metų liepos mėnesį gauti skundai

2018 metų liepos mėnesį gauti skundai

2018 metų liepos mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 22 skundus (19 skundų gauti iš fizinių asmenų, iš jų 3 buvo persiųsti nagrinėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“), 3 − iš juridinių. 17 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 4 kartus – spaudoje, 1 kartą - kita viešoji informacija.