2018 metų rugpjūčio mėnesį toliau didėjo gaunamų skundų skaičius

2018 metų rugpjūčio mėnesį toliau didėjo gaunamų skundų skaičius

2018 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 40 skundų. 35 skundai gauti iš fizinių asmenų (iš jų 3 buvo persiųsti nagrinėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 7 persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 6 persiųsti iš kitų institucijų), 5 − iš juridinių. 27 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 7 kartus socialiniuose tinkluose), 8 kartus – spaudoje, 4 kartus – televizijoje, 4 kartus - kita viešoji informacija, 1 kartą – radijuje.