2018 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų

2018 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų

2018 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų. 5-iuose sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 5-iuose sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 1-ame sprendime atsisakyta nagrinėti skundą, 2-juose sprendimuose skundų tyrimai nutraukti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Panevėžio rytas“, po 2 kartus UAB „Respublikos leidiniai“ ir UAB „Lietuvos ryto televizija“.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 14 straipsnio 1, 2 dalys – 3 kartus, 2 straipsnio 36 dalis, 19 straipsnio 2 dalis.