2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų

2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų. 4-iuose sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 4-iuose sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 5-iuose sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, nutrauktas 1 tyrimas. Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Merkio kraštas“, VšĮ „Šiauliai plius“, 2 kartus socialinio tinklo Facebook paskyros valdytojai. Sprendimuose nustatyti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 36 dalies, 3 straipsnio 2 dalies, 14 straipsnio, 16 straipsnio 1 dalies ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimai.