2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2018 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų (16 skundų gauta iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių). 9 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 8 kartus spauda, 2 kartus televizija, 1 kartą interneto televizija.