2018 metų vasario mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 17 skundų

2018 metų vasario mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 17 skundų

2018 metų vasario mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 17 skundų (9 - skundai gauti iš fizinių asmenų, 8 − iš juridinių). 10 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete, 3 kartus - spaudoje, 4 kartus - televizijos kanaluose.