2019 m. kovo 7 d. įvyks trečiasis seminaras

2019 m. kovo 7 d. įvyks trečiasis seminaras

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra, vykdydama Europos Sąjungos projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“ pagal 2014­­–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietybės programą, organizuoja nemokamus seminarus 10-tyje Lietuvos apskričių.

Tarnybos, kaip Projekto dalyvio, tikslas – supažindinti visuomenę kaip atpažinti plačiai internete paplitusią neapykantos kalbą (pvz., komentarai, Facebook įrašai ir pan.), kuri yra nukreipta į skirtingas mūsų bendruomenės grupes (vaikus, neįgaliuosius, tautines, seksualines mažumas ir kt.). Nesantaikos kalba mūsų visuomenėje dažnu atveju suprantama kaip nepiktas arba nereikšmingas pokštas, tačiau retai pagalvojama, jog internete viešinami komentarai, žymių ar žinomų žmonių dėstomos mintys Facebook paskyrose gali paskatinti imtis žiaurių veiksmų arba sukelti itin neigiamų pasekmių. Todėl labai svarbu suprasti, kas yra nesantaikos kalba, sugebėti ją atpažinti ir tinkamai reaguoti.

Pirmasis seminaras vyko Vilniuje M. Mažvydo bibliotekoje, antrasis - Utenos apskrities savivaldybėms vyko Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. 2019 m. kovo 7 d. Druskininkuose įvyks trečiasis iš dešimties seminarų ciklo "Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“. Šis seminaras skirtas Alytaus miesto savivaldybės ir rajono, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis. 

Be to jau paskelbta registracija į ketvirtąjį 2019-04-09 vyksiantį seminarą Kauno miesto ir rajono, Birštono, Jonavos rajono, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajono savivaldybių ir joms pavaldžių įstaigų socialiniams darbuotojams ir socialiniams pedagogams, taip pat kitiems darbuotojams, dirbantiems su pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis. 

Asmuo kontaktams: Viešosios informacijos stebėsenos ir ekspertizės skyriaus vedėja (projekto vadovė, ekspertė) Aliona Gaidarovič tel. (8 5) 223 7314, +370 600 83160, el. paštas: aliona.gaidarovic@zeit.lt.