2019 m. kovo mėnesį 26 kartus buvo skundžiama internete paskelbta informacija

2019 m. kovo mėnesį 26 kartus buvo skundžiama internete paskelbta informacija

2019 metų kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 37 skundus. 31 skundas gautas iš fizinių asmenų, 6 − iš juridinių. 1 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 13 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 5 iš kitų institucijų.

 26 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 13 kartų – socialiniuose tinkluose), 11 kartus – televizijoje, 6 kartus – spaudoje, 2 kartus – radijo laidose, 1 – kartą kita viešoji informacija.