2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga

Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kiekvienais metais turi parengti ir pateikti Europos duomenų apsaugos valdybai, Europos Komisijai ir visuomenei veiklos ataskaitą. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.
Atsižvelgiant į tai, 2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

                  
Asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kiekvienais metais turi parengti ir pateikti Europos duomenų apsaugos valdybai, Europos Komisijai ir visuomenei veiklos ataskaitą. Lietuvoje asmens duomenų apsaugos priežiūros veiklą vykdo dvi institucijos:

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir
- Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos arba akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.
Atsižvelgiant į tai, 2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalgoje pateikiama abiejų institucijų informacija.

2019 metų asmens duomenų apsaugos priežiūros Lietuvoje apžvalga