2019 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2019 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2019 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus. 27 skundai gauti iš fizinių asmenų, 7 − iš juridinių (vienas skundas pateiktas ir fizinio, ir juridinio asmens vardu). 4 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 4 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 1 – iš kitų institucijų.

25 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 8 kartus – socialiniuose tinkluose), 6 kartus – televizijoje, 2 kartus – spaudoje, 1 kartą – televizija internete, 1 – kartą kita viešoji informacija.