2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 31 skundą

2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 31 skundą

2019 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 31 skundą. 22 skundai gauti iš fizinių asmenų, 9 − iš juridinių. 3 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 7 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 4 – iš kitų institucijų.

 26 kartus buvo skundžiama informacija , paskelbta internete (iš jų 9 kartus – socialiniuose tinkluose), 3 kartus – televizijoje, 2 kartus – spaudoje, 2 – kartą kita viešoji informacija.