2019 metų gruodžio mėnesį priimtų sprendimų statistika

2019 metų gruodžio mėnesį priimtų sprendimų statistika

2019 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų. 3 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 4 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (1 iš jų yra apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 4 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 2 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „15min“, UAB „Vakarų ekspresas“, UAB „Lrytas“, VŠĮ „Radviliškio kraštas“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo po vieną kartą – 3 str. 3 d., 16 str. 1 d., 19 str. 3 d.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p.