2019 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų.

2019 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų.

2019 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų.

13 skundų gauta iš fizinių asmenų, 6 − iš juridinių.

6 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 – iš kitų institucijų, 1 skundas persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“. 14 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 7 kartus – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – televizija internete, 2 kartus – televizijoje, 2 kartus – kita viešoji informacija, 1 kartą – radijuje.