2019 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų

2019 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų

2019 metų lapkričio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 19 skundų.

17 skundų gauta iš fizinių asmenų, 2 − iš juridinių.

5 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 – iš kitų institucijų, 2 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 

18 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – spaudoje, 1 kartą – televizijoje.