2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2019 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus. 29 skundai gauti iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių. 4 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 6 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 – iš kitų institucijų.

 

27 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 8 kartus – socialiniuose tinkluose), 5 kartus – spaudoje, 5 kartus – kita viešoji informacija.