2019 metų sausio mėnesį gauti 49 skundai

2019 metų sausio mėnesį gauti 49 skundai

2019 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 49 skundus. 43 skundai gauti iš fizinių asmenų, 6 − iš juridinių. 1 skundas persiųstas nagrinėti iš kitų institucijų, 6 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 13 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

43 kartus buvo skundžiama informacija paskelbta internete (iš jų 16 kartų – socialiniuose tinkluose), 5 kartus – televizijoje, 6 kartus – spaudoje, 1 kartą – radijuje.