2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 40 skundų.

2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 40 skundų.

2020 metų balandžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 40 skundų. 34 skundai gauti iš fizinių asmenų, 6 − iš juridinių.

 

10 skundų persiųsta iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 4 – iš kitų institucijų, 11 skundų persiųsta iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 

36 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 18 kartų – socialiniuose tinkluose), 3 kartus –televizijoje, 1 kartų – spaudoje, 1 kartą – kita viešoji informacija.