2020 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 32 skundus.

2020 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 32 skundus.

2020 metų birželio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 32 skundus.

24 skundai gauti iš fizinių asmenų, 8 − iš juridinių.

 

6 skundų persiųsta iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 – iš kitos institucijos, 4 skundų persiųsta iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 

26 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 12 kartų – socialiniuose tinkluose), 2 kartus –televizijoje, 1 kartą –televizijoje internete, 8 kartus – spaudoje.