2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų. 10 sprendimų skundai pripažinti pagrįstais (iš jų 4 sprendimai apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 1 sprendime skundai pripažinti nepagrįstais (1 apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 7 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus.

17 kartų buvo sprendimai priimti dėl informacijos paskelbtos internete iš jų 7 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose, 1 kartą – dėl radijo laidoje, 4 kartus - dėl spaudoje.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai: 3 str. 3 d. - 4 kartus,14 str. 1 ir 2 d. – 4 kartus, 2 str. 36 d. - 1 kartą, 16 str. 1 d. - 2 kartus, 22 str. 11 d. 10 p.- 1 kartus. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimai 5 str. 1 d. – 5 kartus ir 6 str. 1d – 5 kartus.