2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus

2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus

2020 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 35 skundus. 30 skundas gautas iš fizinių asmenų, 8 − iš juridinių (3 skundai pateiki tiek fizinio, tiek juridinio asmens vardu). 3 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų, 6 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.27 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 8 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 4 kartus – spaudoje, 2 – televizijoje, 1 – radijuje, 1 – kita viešoji informacija.