2020 metų kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 16 sprendimų.

2020 metų kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 16 sprendimų.

2020 metų kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 16 sprendimų. 7 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais (2 kartus apskųstas tas pats sprendimas teismui), 4 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 3 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 1 sprendime skundo tyrimas nutrauktas, 1 sprendime skundo tyrimas sustabdytas.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti Facebook.com paskyrų valdytojai – 4, UAB „Toptis“, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, UAB „All media Lithuania“, VŠĮ „Jūsų Panevėžys“, viešosios informacijos rengėją (skleidėją) A.Ž.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 36 d., 14 str. 1 d., 19 str. 2 d. – po 1 kartą, 14 str. 1 ir 2 d. ir 22 str. 11 d. 2 p. – po 2 kartus

Bendrasis duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. – po 4 kartus bei 3 str. 1 d. 2 p. – 1 kartą.