2020 metų rugojūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2020 metų rugojūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų

2020 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 20 skundų.

16 skundai gauti iš fizinių asmenų, 4 − iš juridinių.

 

6 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 

15 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 7 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 1 kartą –televizijoje, 6 kartus – spaudoje.