2020 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų

2020 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų

2020 metų rugpjūčio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 13 sprendimų. 3 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 2 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (iš jų 1 skundo tyrimas buvo pradėtas savo iniciatyva), 8 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus (iš jų 1 skundo tyrimas buvo pradėtas savo iniciatyva).

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti: Sputnik Lietuva, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, UAB „Creditreform“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 1 ir 2 d. − 2 kartus, 3 str. 3 d. – 1 kartą;

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 2 d. – 1 kartą;

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. − 3 kartus ir 6 str. 1 d. (a) p. – po 2 kartus.