2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 18 sprendimų. 7 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (iš jų 3 skundų tyrimai buvo pradėtas savo iniciatyva ir 1 sprendimas apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui), 7 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 4 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti (iš jų 1 skundo tyrime pritaikyta mediacija).