2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 29 skundus

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 29 skundus

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 29 skundus. 21 skundas gautas iš fizinių asmenų, 8 − iš juridinių. 10 skundų persiųsta iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. 18 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 9 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 2 kartus –televizijoje, 9 kartus – spaudoje, 1 kartą – kita viešoji informacija.