2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus

2020 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 33 skundus.

28 skundai gauti iš fizinių asmenų, 5 − iš juridinių.

3 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 3 skundai persiųsti iš kitų institucijų.

26 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 11 kartų dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 1 kartą –televizijoje, 6 kartus – spaudoje, 1 kartą – internetinėje televizijoje, 1 kartą – kita viešoji informacija.