2021 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2021 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus

2021 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 26 skundus. 23 skundai gautas iš fizinių asmenų, 7 − iš juridinių (4 skundai pateiki tiek fizinio, tiek juridinio asmens vardu). 2 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 2 skundai persiųsti iš kitų institucijų, 4 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“. 18 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 7 kartus dėl informacijos paskelbtos socialiniuose tinkluose), 4 kartus – spaudoje, 5 – televizijoje, 1 – internetinėje televizijoje, 2 – kita viešoji informacija.