Didesnė dalis rugsėjį priimtų sprendimų buvo pagrįsti

Didesnė dalis rugsėjį priimtų sprendimų buvo pagrįsti

2018 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 28 sprendimus. 16-oje sprendimų Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 7-iuose sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 4-iuose sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 1 sprendime skundo tyrimas nutrauktas pritaikius mediaciją. Apskųstų sprendimų nebuvo.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): po 1 kartą – UAB „Danielita“, MB „Alytaus pulsas“, interneto tinklalapio www.silutestv.lt valdytojas, UAB „Lietuvos ryto“ televizija; po 2 kartus – www.vatnikai.lt, www.facebook.com paskyros valdytojai, UAB „All Media Lithuania“, UAB „Alfa Media“, 4 kartus – UAB „Delfi“.

Sprendimuose nustatyti šie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai :

2 straipsnio 36 dalis,

3 straipsnio 3 dalis – 2 kartus,

13 straipsnio 1 dalies 5 punktas,

14 straipsnio 1, 2 dalys – 8 kartus,

16 straipsnio 1 dalis – 4 kartus,

19 straipsnio 2, 3 dalys,

22 straipsnio 11 dalies, 2 punktas – 4 kartus.

Sprendimuose nustatyti šie Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimai :

3 straipsnio 1 dalies 2 punktas – 2 kartus,

5 straipsnio 1 dalies 1punktas – 2 kartus.