Gruodžio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete paskelbtos informacijos

Gruodžio mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete paskelbtos informacijos

2018 metų gruodžio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 20 sprendimų. 8 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 9 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais, 1 sprendime atsisakyta nagrinėti skundą, 2 sprendimuose skundai atmesti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): UAB „Respublikos leidiniai“ – 2 kartus, UAB „Diena Media News“ – 2 kartus, UAB „Patikimas verslas“, UAB „Lrytas“, UAB „Lietuvos rytas“, UAB „Lietuvos ryto televizija“, UAB „Alfa media“, socialinio tinklo Facebook paskyros valdytojas. 

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 3 d. – 3 kartus, 14 str. 1 ir 2 d. – 2 kartus, 19 str. 2 d. – 2 kartus, 16 str. 1 d. – 1 kartą, 22 str. 11 d. 2 p. – 1 kartą,

Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 6 str. 5 d. pažeidimas – 1 kartą,

ADTAĮ 3 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies (a) punkto pažeidimas – 1 kartą.