Kovo mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

Kovo mėnesį daugiausia sprendimų buvo priimta dėl internete skelbiamos informacijos

2019 metų kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 14 sprendimų. 2 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais, 8 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (iš jų 2 apskųsti teismui), 3 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 1 sprendime skundo tyrimas nutrauktas.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti šie viešosios informacijos rengėjai (skleidėjai): socialinio tinklo facebook.com paskyros valdytojai – 2 kartus.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 1 ir 2 d, 19 str. 2 d, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d a punktas.