Kvietimas atlikti praktiką Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje

Kvietimas atlikti praktiką Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) kviečia teisės studentus atlikti praktiką (pradėti galima gegužės mėnesį, praktikos trukmė – iki 6 mėnesių, su galimybe po praktikos įsidarbinti ŽEIT).

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos tikslas yra žmogaus teisių apsauga visuomenės informavimo priemonėse. ŽEIT užtikrina, kad visuomenės informavimo srityje būtų gerbiamos žmogaus teisės ir laisvės, ugdo kritišką požiūrį į visuomenės informavimo procesus, kelia žmogaus teisių suvokimą visuomenėje, skatina viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atsakomybę.

Pagrindinė ŽEIT funkcija yra nagrinėti suinteresuotų asmenų skundus dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo bei teisės į asmens duomenų apsaugą. ŽEIT yra viena iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo priežiūros institucijų Lietuvoje, kai asmens duomenys tvarkomi žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais.

Praktikos pobūdis:

Prisidėti prie asmenų skundų nagrinėjimo;

Analizuoti visuomenės informavimo sritį reglamentuojančius teisės aktus;

Gilintis į nacionalinių ir tarptautinių teismų praktiką neturtinių teisių gynimo bylose;

Teikti pasiūlymus konkrečiuose tyrimuose.

Praktiką Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ar vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį teisės studijų kursą, taip pat magistrantūros studentai. Praktikos metu studentai neįdarbinami.

Reikalavimai kandidatams atlikti praktiką Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje:

Puikus lietuvių kalbos mokėjimas;

Puikūs darbo su MS Office programiniu paketu įgūdžiai (Word, Excel, Power Point);

Geri analitiniai gebėjimai;

Atsakingumas, kruopštumas, komunikabilumas;

Gebėjimas sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;

Laisvos formos prašymus elektroniniu paštu, pridedant Europass gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba), pageidaujamą praktikos atlikimo laiką, aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų programą ir kursą, studentus kviečiame siųsti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai adresu zeit@zeit.lt.

Praktikos vietų skaičius yra ribotas. Kviečiame prašymus teikti kuo skubiau.

Daugiau informacijos apie Tarnybą: http://zeit.lt/lt