Rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dažniausiai skųstasi dėl internete skelbiamos informacijos

Rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai dažniausiai skųstasi dėl internete...

2018 metų rugsėjo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 17 skundų. 8 skundai gauti iš fizinių asmenų, 9 − iš juridinių. 7 skundai persiųsti nagrinėti iš kitų institucijų 1 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 3 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 3 – iš kitų institucijų.

 

11 kartų buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 4 kartus – socialiniuose tinkluose), 3 kartus – kita viešoji informacija, 1 kartą – spaudoje, 1 kartą – televizijoje, 1 kartą – radijuje.