Š.m. gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus

Š.m. gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus

2020 metų gegužės mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 34 sprendimus. 4 sprendimuose Inspektorė skundus pripažino pagrįstais (2 sprendimai apskųsti teismu), 7 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (1 iš jų tyrimas savo iniciatyva), 18 sprendimų atsisakyta nagrinėti skundus, 3 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti, 2 sprendimais skundai atmesti.

Sprendimuose, kuriuose skundai pripažinti pagrįstais, buvo įspėti Facebook.com paskyrų valdytojai – 3, UAB „Anykštos redakcija“.

Sprendimuose nustatyti šie pažeidimai:

Visuomenės informavimo įstatymo 14 str. 1 ir 2 d. - 3 kartus, 3 str. 3 d. – 1 kartą.

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. – po 3 kartus.