Š.m. spalio mėnesį 29 skundai gauti dėl informacijos skelbiamos internete

Š.m. spalio mėnesį 29 skundai gauti dėl informacijos skelbiamos internete

2018 metų spalio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 43 skundus. 36 skundai gauti iš fizinių asmenų, 7 − iš juridinių. 6 skundai persiųsti nagrinėti iš kitų institucijų, 4 – iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“, 11 – iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

 

29 kartus buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 14 kartų – socialiniuose tinkluose), 7 kartus – televizijoje, 6 kartus – spaudoje, 2 kartus – kita viešoji informacija, 1 kartą – internetinėje televizijoje, 1 kartą – radijuje.