Saugesnio interneto dienos apvalaus stalo renginys

Saugesnio interneto dienos apvalaus stalo renginys

2018 m. vasario 6 d. minint Tarptautinę Saugesnio interneto dieną, Lietuvoje jau 15-ąjį kartą suorganizuotas Saugesnio interneto dienos apvalaus stalo renginys. Jame aptartas veiklų koordinavimas tarp įvairių institucijų bei platesnis bendruomenės įsitraukimas į saugesnio ir geresnio interneto vaikams kūrimą. Iniciatyvos tikslas - kurti ne tik saugesnį, bet ir geresnį internetą, kuriame kiekvienas žmogus turi teisę atsakingai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybingai naudoti technologijas.
Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė apvalaus stalo diskusijose pristatė savo įžvalgas bei su renginio problematika susijusią Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklą: Ryšių reguliavimo tarnybos „Karštąja linija“ gaunamų bei tarnybai persiunčiamų skundų tyrimą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo priežiūrą, žiniasklaidai teikiamas rekomendacijas dėl nepilnamečių vaizdavimo ir t.t.