Žurnalistų etikos inspektorė 2020 metų sausio mėnesį priėmė 20 sprendimų

Žurnalistų etikos inspektorė 2020 metų sausio mėnesį priėmė 20 sprendimų

2020 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektorė priėmė 20 sprendimų. 1 sprendime Inspektorė skundą pripažino pagrįstu, 8 sprendimuose skundai pripažinti nepagrįstais (1 iš jų tyrimas pradėtas savo iniciatyva), 6 sprendimuose atsisakyta nagrinėti skundus, 5 sprendimuose skundo tyrimai nutraukti.

Sprendime, kuriame skundas pripažintas pagrįstu, buvo įspėta UAB „Plungės žinios“ redakcija ir nustatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 5 str. 1 d. (a) p. ir 6 str. 1 d. (a) p. pažeidimas.