Žurnalistų etikos inspektoriaus 2016 metų veiklos ataskaita

Žurnalistų etikos inspektoriaus 2016 metų veiklos ataskaita

Pagrindinė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklos sritis – Visuomenės informavimo ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų nuostatų įgyvendinimo priežiūra.

Skundų tyrimas dėl garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą, asmens duomenų tvarkymo, Nepilnamečių apsaugos įstatymo pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse – viena iš pagrindinių žurnalistų etikos inspektoriaus funkcijų. Nors pastaruoju metu pastebima tam tikra skundų mažėjimo tendencija, – mažėja šiurkščių Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų, tačiau jau kelerius metus iš eilės daugėja pažeidimų internete (ypač Facebooke). Įstatymas galioja visai viešajai erdvei – ir socialiniams tinklams.

Suprasdami, kad vien draudimų, baudimų ir reglamentavimų keliu šiais laikais eiti nebegalima, vis didesnę reikšmę matome prevencijos, rekomendacijų, konsultacijų, mokymų, sutaikinimo (mediacijos) veiklos kryptyse. Svarbu ne tik konstatuoti pažeidimą, bet ir eiti pažeidimų prevencijos keliu. Būtina ugdyti visuomenės ir žiniasklaidos raštingumą. Daugėja mokymų, konsultacijų skaičius tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės atstovams. Tarnyba puoselėja planus surengti nacionalinį visuomenės informavimo įgūdžių patikrinimą kitų gerų nacionalinių iniciatyvų pavyzdžiu. (toliau skaitykite čia)