Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba daugiausia skundų gauna dėl internete paskelbtos informacijos

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba daugiausia skundų gauna dėl internete paskelbtos...

2020 metų sausio mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba gavo 32 skundus.

27 skundai gauti iš fizinių asmenų, 5 − iš juridinių.

8 skundai persiųsti iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, 1 – iš kitų institucijų, 8 skundai persiųsti iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) interneto „Karštąja linija“.

 

31 kartą buvo skundžiama informacija, paskelbta internete (iš jų 13 kartų – socialiniuose tinkluose), 1 kartą – televizijoje, 1 kartą – spaudoje, 2 kartus – radijuje.