Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško pretendento į teisininko pareigybę.

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ieško pretendento į teisininko pareigybę.

Pareigybės paskirtis – nagrinėti skundus dėl Visuomenės informavimo įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat nagrinėti skundus dėl asmens garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą pažeidimų visuomenės informavimo priemonėse.

Tarnybai teikiamų skundų nagrinėjimą sudaro: paaiškinimų bei papildomos informacijos, susijusios su skundo nagrinėjimu, gavimas, teisinis vertinimas, raštų, sprendimų projektų rengimas, teisinių išvadų, išaiškinimų bei rekomendacijų teikimas, atstovavimas teismuose.

Reikalavimai pretendentams:

-          turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;

-          mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ją pateikti žodžiu ir raštu;

-          išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

-          būti pareigingam, atsakingam, kruopščiam;

-          turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

-          savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, laiku vykdyti užduotis.

 

 Gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško laukiame el. p. zeit@zeit.lt