2017 m. gegužės mėnesio sprendimų rezoliucinės dalys

2017 m. gegužės mėnesio sprendimų rezoliucinės dalys

2017 metų gegužės mėnesį priimta 10 sprendimų. Žurnalistų etikos inspektorė įspėjo 2 viešosios informacijos rengėjus (skleidėjus) facebook.com valdytojus. 7 skundai pripažinti nepagrįstais, 1 skundo atsisakyta nagrinėti. Su sprendimų rezoliucinėmis dalimis galima susipažinti čia