Gruodžio mėnesį - 53 raginimai panaikinti nesantaiką kurstančius komentarus Facebook‘e. Dažniausiai nesantaika kurstyta dėl tautybės

Gruodžio mėnesį - 53 raginimai panaikinti nesantaiką kurstančius komentarus Facebook‘e....

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – ŽEIT) gruodį 53 kartus kreipėsi į Facebook‘ą, ragindama panaikinti nesantaiką kurstančius komentarus. Dažniausiai nesantaika kurstyta dėl tautybės. Dauguma komentarų pašalinti per 24 valandas.
Kelioms didžiausioms IT bendrovėms (Facebook, Microsoft, Twitter ir Youtube) su Europos Komisija suderinus veiksmų planą dėl hate speech, kiekviena ES šalis narė įsipareigojo paskirti kontaktinį asmenį veiksmingesniam ir spartesniam šių IT bendrovių ir ES valstybių narių institucijų bendradarbiavimui. Lietuvoje tokiu kontaktiniu asmeniu paskirta ŽEIT atstovė.
Pastebėję neapykantos raiškos atvejus, tiesiogiai kreipkitės į Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube arba informuokite ŽEIT (el. p. zeit@zeit.lt ).