Per pirmąjį pusmetį gauta penktadaliu daugiau skundų nei pernai

Per pirmąjį pusmetį gauta penktadaliu daugiau skundų nei pernai

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (toliau – ŽEIT) per pirmus 6 mėnesius gavo 141 skundą (pernai per tą patį laikotarpį – 115). Šiemet, kaip ir pernai, vyravo skundai dėl informacijos tradicinėje žiniasklaidoje, tačiau vis daugiau nusiskundimų gaunama ir dėl netinkamai paskelbtos informacijos socialiniuose tinkluose.

 

“Vyrauja kelios tendencijos: dėl informacijos tradicinėje žiniasklaidoje kur kas jautresni yra savivaldybių politikai, taip pat matome, kad privatūs asmenys vis aktyviau gina neturtines teises (reikalauja pašalinti be leidimo paskelbtas nuotraukas, kreipiasi dėl nepilnamečių teisių pažeidimo). Socialinėje erdvėje vis daugiau pažeidimų padaroma joje pradėjus aiškintis asmeninius ar verslo santykius. Tuomet paskelbiami ir žmonių asmens kodai, ir įvairių dokumentų kopijos, nepagalvojant, kad taip nusižengiama įstatymams”, – pastebi žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė.

 

Iki liepos 1 d. gauti 8 viešųjų, 63 privačių ir 21 juridinių asmenų skundai dėl galimų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų. 49 pranešimus ŽEIT persiuntė kitos institucijos: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba.

 

Beveik visi viešieji asmenys – tai savivaldos politikai, jų skundai buvo dėl informacijos regioninėje ir vietinėje žiniasklaidoje.

 

Daugiausia skundų per pusmetį gauta dėl informacijos naujienų portaluose – 43. Dėl informacijos socialiniuose tinkluose gauti 37 skundai, iš jų 20 – dėl Facebook‘o.

 

Kitose žiniasklaidos priemonėse skelbiama informacija sulaukė mažiau nepasitenkinimo. Dėl TV programų turinio į tarnybą kreipėsi 14 asmenų, 25 – dėl laikraščių. Beje, didžioji dalis nepasitenkinimo, kaip ir kiekvienais metais, kliūva regioninei žiniasklaidai. 

 

Iš visų skundų, gautų per pirmąjį pusmetį, tik  7 – visa apimtimi pagrįsti skundai. 16 skundų pripažinta iš dalies pagrįstais. Net 31 skundas pripažintas nepagrįstu.

 

12 skundų tyrimą teko nutraukti, asmenims jų nepatikslinus. 6 kartus skundų tyrimas nutrauktas po mediacijos šalims susitarus.

 

Nustatyti tokie pažeidimai: 8 – dėl garbės ir orumo, 6 – dėl privatumo, 5 – dėl asmens duomenų, 12 – dėl neteisingai, netiksliai ir šališkai pateikiamos informacijos, 1 – dėl nepilnamečių. 7 atvejais nustatyti kiti Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimai.

 

Minėtu laikotarpiu ŽEIT išsiuntė 11 rekomendacinio pobūdžio raštų interneto portalams dėl informacijos, pažeidžiančios Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą, pašalinimo. Visais atvejais į ŽEIT reikalavimus reaguota nedelsiant.