Žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo Tautinių mažumų departamento posėdyje romų klausimu

Žurnalistų etikos inspektorė dalyvavo Tautinių mažumų departamento posėdyje romų klausimu

Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė-Tiumenevienė kovo 27 d. dalyvavo Tautinių mažumų departamento surengtame posėdyje romų klausimu. Posėdis sukviestas skubos tvarka, reaguojant į pastaruoju metu visuomenėje kilusią įtampą romų tautybės asmenų atžvilgiu.

Susitikimo tikslas buvo spręsti susiklosčiusią situaciją bei bendromis suinteresuotų institucijų pajėgomis apsvarstyti galimas priemones, siekiant išvengti tautybės pabrėžimo negatyviame viešajame kontekste.

Renginyje taip pat dalyvavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Žmogaus teisių centro, Žurnalistų sąjungos, Romų integracijos namų, Lietuvos romų bendruomenės, Romų visuomenės centro, Lietuvos socialinių tyrimų centro atstovai.

Žurnalistų etikos inspektorė G.Ramanauskaitė-Tiumenevienė susitikime pristatė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos veiklą, sprendžiant panašias problemas. Romų interesams atstovaujančių bendruomenių atstovai nebuvo vieningi dėl susidariusios situacijos: vieni nematė kažkokių naujų įtampų, tuo tarpu kiti kalbėjo apie dažnėjančius nesantaikos kurstymo atvejus romų atžvilgiu.

Švedijos teisės aktai draudžia žiniasklaidos atstovams nurodyti asmens tautybę neigiamame kontekste.